Képzéseinkről

A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a nyugatdunántúli régió egyik legrangosabb természetközeli szakmákat oktató, agrár iskolája. 1963-as alapításunk óta elsősorban mezőgazdaság, majd környezetvédelem-vízgazdálkodás, majd oktatás szakmacsoportos képzéseket folytatunk. Iskolánk „Hermanos” szellemisége a barátságos légkört és a természetközeli szakmák iránti elhivatottságot jelenti. Tanulóink rendszeresen vesznek részt szakmai-, tanulmányi- és sportversenyeken, ahonnan szakonként változó, de rendszerint kimagasló eredménnyel térnek haza. Iskolarendszeren kívüli képzéseinket min. 10 fő, míg iskolarendszerű képzéseinket min. 26 fő jelentkezése esetén tudjuk elindítani.

A felnőttképzés szervezésekor a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:

 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 2013. november 12-én a Magyar Közlöny 2013/186. számában megjelent a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet. A rendelet hatályos szövege itt olvasható:
 • 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
 • 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól
 • 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról
 • 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
 • 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról
 • 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében iskolánk az alábbi OKJ szerinti képzéseket tervezi indítani:

Szakképesítés-ráépülések:

Részszakképesítés:

Egyéb szakmai képzések:

 • Betanított parkgondozó
 • Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás
 • Zöldterületi kisgép-üzemeltető

Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 1.
E-mail: mail.hermanisk@gmail.com
Web: http://www.hermanszombathely.hu
Tel: +36-94/512-420, Fax: +36-94/512-421
Engedélyszám: E-000058/2013